Inwestujemy w branżach, w których posiadamy wieloletnie doświadczenie. Poszukujemy projektów z szeroko rozumianego connected hardware. Jesteśmy otwarci na projekty wywodzące się ze środowiska akademickiego i biznesowego.

Zakres branżowy Funduszu obejmuje dokonywanie inwestycji w projekty badawczo-rozwojowe w dwóch strategicznych obszarach:

szeroko rozumianej branży przemysłowej oraz branży rozwiązań dla przemysłu, elektroniki i internetu rzeczy (IoT) przemysłowej, w tym:

rozwiązań konsumenckich z zakresu informatyczno-elektronicznych, inteligentnych oraz internetu rzeczy (IoT), w tym:

Poza wyżej wymienionymi branżami, jesteśmy także otwarci na projekty w pokrewnych obszarach, które dotyczą nowych i oryginalnych rozwiązań technologicznych stanowiących  przewagę konkurencyjną na rynku oraz cechują się potencjałem biznesowym. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.