BLDG Venture zapewnia kompleksowe wsparcie dla zespołu – na etapie przygotowywania projektu B+R, jak również po dokonaniu inwestycji. Posiadamy rozbudowaną sieć relacji biznesowych, w którą jesteśmy gotowi wdrożyć współpracujące z nami zespoły.

Istotą inwestycji dokonywanych przez Fundusz jest dostarczanie tzw. “Smart money” na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Fundusz poza wsparciem finansowym przeznaczanym w ramach inwestycji na realizację projektu, planuje szeroko wspierać swoje spółki portfelowe, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem biznesowym, kontaktami i relacjami biznesowymi, oferując dostęp do sieci sprawdzonych partnerstw.

Przede wszystkim doświadczony zespół.

Fundusz dysponuje zespołem doświadczonych naukowców, inżynierów oraz przedsiębiorców, którzy intensywnie wspierać będą spółki portfelowe w zarządzaniu prowadzonymi pracami B+R, spółką, a także jej finansami. Co istotne, cały zespół Funduszu pracuje stacjonarnie w biurze w Krakowie i pozostaje do dyspozycji pomysłodawców,

To ludzie robią biznes

BLDG Venture wspierać będzie spółki portfelowe w rekrutacji najcenniejszego i w obecnym czasie najbardziej poszukiwanego zasobu, jakim są ludzie. Sprawne zespoły projektowe stanowią o dynamice i efektywności biznesu.

Kompleksowe finansowanie rozwoju biznesu

Fundusz jest częścią grupy BLDG, w której skład wchodzi BLDG Doradztwo, jeden z liderów pozyskiwania środków unijnych na projekty B+R, inwestycyjne, eksportowe. Jesteśmy gotowi wspierać nasze spółki portfelowe w pozyskiwaniu dalszego wsparcia finansowego na rozwój biznesu z środków dotacyjnych, a następnie pilnować ich rozliczania. Wszystko po to aby nasze spółki rozwijały się dynamicznie i wykorzystywały otaczające je mozliwości.

Wstępna walidacja produktu/technologii

Fundusz dysponuje środkami finansowymi do kwoty 150 tys. Zł, które może zaangazować w celu potwierdzenia słuszności koncepcji i założeń a także wstępnej oceny wykonalności technologicznej projektu.

 

Nasi Partnerzy

BLDG Doradztwo wspiera polskich przedsiębiorców w rozwoju technologicznym i kreowaniu nowych produktów poprzez usługi doradztwa gospodarczego i biznesowego oraz pozyskiwanie finansowania na realizację celów biznesowych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest jedną z największych instytucji wspierających rozwój innowacyjnych produktów i technologii w Polsce poprzez finansowanie prac badawczo-rozwojowch. NCBR jako partner Funduszu uczestniczy we współfinansowaniu innowacyjnych projektów.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, instytucja wspierająca rozwój biznesu i powstawania innowacyjnych przedsiębiorstw. RARR jest koordynatorem Platformy Startowej Start In Podkarpackie, gdzie w procesie inkubacji pomysły na biznes przekuwane są w startupy.

Dotlinkers to pierwsza agencja rekrutacyjna świadczące dedykowane usługi dla startupów oraz firm produktowych. Dotlinkers wspiera młode przedsiębiorstwa w rekrutacji najcenniejszego zasobu dla każdej organizacji biznesowej jakim są ludzie o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu niezbędnym do rozwoju biznesu.