Poszukujemy nowych projektów inwestycyjnych we wczesnej fazie rozwoju.

Prowadzimy ciągły i otwarty nabór projektów. Nasz zespół każdego dnia analizuje innowacyjne pomysły, które są już w naszym procesie inwestycyjnym.

Wykorzystujemy wsparcie NCBiR uzyskane w ramach programu Bridge Alfa we wspieraniu innowacyjnych projektów na wczesnej fazie rozwoju. Inwestujemy do 1 000 000 PLN w projekty badawczo-rozwojowe zarówno firm, jak i zespołów, którzy mają pomysł na nowy produkt lub usługę. Szukamy projektów B+R, posiadających polski pierwiastek, szczególnie w branżach takich jak: automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych, w tym przemysł 4.0, elektronika, IT, Internet Rzeczy, energetyka, budownictwo, transport. Jesteśmy otwarci na projekty wywodzące się ze środowiska akademickiego, z którego wywodzą się również nasi eksperci technologiczni.

Inwestujemy w branżach, w których posiadamy wieloletnie doświadczenie. Nasz zespół to zarówno osoby o doświadczeniu technicznym, naukowym, jak również prawnicy, analitycy i managerowie z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, którzy biorą aktywny udział w analizie i jak najlepszym przygotowaniu projektu do inwestycji.