media
media
media
home

Zespół

Nasz zespół posiada unikalny splot kompetencji i doświadczenia w dziedzinie zarządzania, inwestowania, prawnej, biznesowej, prowadzenia i finansowania prac B+R, własności intelektualnej, W skład zespołu wchodzą pracownicy naukowi z tytułem doktora, menadżerowie, ekonomista, prawnik.

Dariusz Lipka

Prezes Zarządu


Mariusz Bajor

Członek Zarządu