media
media
media
home

Fundusz

BLDG Venture jest funduszem kapitałowym typu seed capital, wspierającym przedsiębiorców w rozwoju technologicznym oraz wdrażaniu na rynek nowych produktów, usług, technologii.

Głównym celem Funduszu jest finansowanie w drodze inwestycji kapitałowych projektów badawczo-rozwojowych opartych o innowacje, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju, zarówno w fazie Proof-of-Principle (PoP) jak i Proof-of-Concept (PoC) celem opracowania finalnych rozwiązań technologiczny oraz ich walidacji w warunkach rzeczywistych.

 

Finansowanie Funduszu przeznaczane jest na realizację prac badawczo-rozwojowych na etapie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w takim zakresie aby doprowadzić rozwiązanie stanowiące przedmiot projektu do możliwie najwyższego poziomu gotowości wdrożeniowej.

 

Fundusz dokonuje inwestycji w projekty technologiczne wywodzące się w głównej mierze ze środowiska naukowego i biznesowego oraz stanowiące przejaw polskiej myśli technologicznej. Inwestycje Funduszu koncentrują się na perspektywicznych projektach charakteryzujących się możliwie jak najwyższym oddziaływaniem społeczno-ekonomicznym oraz biznesowym.

 

Budżet Funduszu wynosi 28 800 000 zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju doceniło doświadczenie i kompetencje naszego zespołu, przyjętą strategię inwestycyjną oraz model komercjalizacji innowacyjnych projektów, przyznając Funduszowi BLDG Venture dofinansowanie na prowadzenie działalności inwestycyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

 

Fundusz BLDG Venture jest wiarygodnym partnerem biznesowym, wpisanym do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 23 maja 2018 roku.

 

Polityka i Strategia Inwestycyjna

Polityka i strategia inwestycyjna BLDG Venture Sp. z o.o. –>

 

Nasi Partnerzy

bldg

BLDG Doradztwo wspiera polskich przedsiębiorców w rozwoju technologicznym i kreowaniu nowych produktów poprzez usługi doradztwa gospodarczego i biznesowego oraz pozyskiwanie finansowania na realizację celów biznesowych.

 

ncbr

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest jedną z największych instytucji wspierających rozwój innowacyjnych produktów i technologii w Polsce poprzez finansowanie prac badawczo-rozwojowch. NCBR jako partner Funduszu uczestniczy we współfinansowaniu innowacyjnych projektów.

 

rarr

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, instytucja wspierająca rozwój biznesu i powstawania innowacyjnych przedsiębiorstw. RARR jest koordynatorem Platformy Startowej Start In Podkarpackie, gdzie w procesie inkubacji pomysły na biznes przekuwane są w startupy.

 

dotlinkers

Dotlinkers to pierwsza agencja rekrutacyjna świadczące dedykowane usługi dla startupów oraz firm produktowych. Dotlinkers wspiera młode przedsiębiorstwa w rekrutacji najcenniejszego zasobu dla każdej organizacji biznesowej jakim są ludzie o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu niezbędnym do rozwoju biznesu.