media
media
media
home
― aktualności, Bez kategorii, felieton ―

Jesteśmy partnerem w Platformie startowej – Start in Podkarpackie

9 marca 2020 2 min. czytania

Od 2 stycznia 2019 roku trwa nabór do Platform Startowych. Platforma Startowa – Start In Podkarpackie, zaprasza do składania wniosków inkubacyjnych.

Start in Podkarpackie

Celem projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup poprzez stworzenie kompleksowego programu inkubacji służącego przekształceniu pomysłów biznesowych w produkty/usługi, dostosowanie ich do potrzeb rynkowych według przyjętej metodologii (np. Customer Development, Lean Startup lub Design Thinking) oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu startup na rynek. Projekt jest skierowany do osób fizycznych, które mają pomysł na biznes związany z branżą lotniczą, motoryzacyjną, informatyczną lub budowlaną. Preferowane są pomysły osób, które nie ukończyły 35 roku życia.

 

Ze wsparcia w ramach Projektu skorzysta 200 nowych przedsiębiorstw typu startup, w ramach 5 rund inkubacji. Przedsiębiorstwa typu startup będą brały udział w programie inkubacji dostosowanym indywidualnie do danego przedsiębiorstwa w zależności od branży i specyfiki danego pomysłu.

 

Minimum 120 podmiotów będzie gotowych do wejścia na rynek i zaoferowania nowego produktu dopracowanego w ramach Projektu.

 

W ramach prac nad rozwojem pomysłu startupy będą mogły skorzystać z usług podstawowych i specjalistycznych, a także wsparcia Ekspertów i Mentorów. Ponadto, każdy startup otrzyma wsparcie Menedżera inkubacji, który pomoże w przygotowaniu modelu biznesowego.

 

Platforma Startowa oferuje pakiet usług, w skład których wchodzą:

  • usługi podstawowe, których możliwy katalog obejmuje: zapewnienie powierzchni biurowej, obsługę księgową, obsługę prawną, doradztwo podatkowe, warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, przygotowanie prezentacji na sesje pitchingowe, podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej;
  • usługi specjalistyczne, czyli usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem Pomysłu zgłoszonego do Projektu, w tym w szczególności nad stworzeniem MVP. Ich zakres i rodzaj są zależne od etapu rozwoju Pomysłu, od branży której dotyczy Pomysł, od posiadanych zasobów kadrowych itp. Wniosek inkubacyjny można wypełnić w dogodnym dla Wnioskodawcy terminie.

 

Udział w projekcie Platforma Startowa „Start In Podkarpackie” i zakończenie inkubacji umożliwi ubieganie się o bezzwrotną dotację w wysokości do 800 tys. zł, oferowaną w drugiej części Programu, tj. w ramach poddziałania 1.1.2. „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie: Liderem/Animatorem Platformy jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Partnerami Operacyjnymi są: ARR „MARR” S.A., HugeTECH Sp. z o.o.

 

Platformę wspiera także kancelaria prawna: M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.K., Fundusz Kapitałowy: BLDG Venture Sp. z o.o., Uczelnia Wyższa: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Przedsiębiorcy: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o., Fibrain Sp. o.o., ZETO Rzeszów Sp. z o.o., ML System S.A., Erbud Operations Sp. z o.o., Tarapata Jan Zakład Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Części Zamiennych.

 

Szczegóły na stronie:

 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-start-in-podkarpackie

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014‑2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania:1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

 

Platforma Startowa

najczęściej czytane

9 marca 2020 2 min. czytania
Start in Podkarpackie
― aktualności, Bez kategorii, felieton ―

Jesteśmy partnerem w Platformie startowej – Start in Podkarpackie